Política de Cookies

Política de privacitat, tractament de dades personals i galetes

Responsable del fitxer del tractament de dades personals

CALDUCH ADVOCATS amb domicili a Raval Robuster 42 Bis, 43204 Reus, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’interessat i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament ( UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret (ES) 1720/2007 de 21 de desembre (RDLOPD)

Forma d’obtenció de les seves dades

Hem obtingut les seves dades a través d’accions realitzades en el passat amb CALDUCH ADVOCATS, o amb motiu de les relacions que manté en l’actualitat amb la nostra entitat, bé per la seva condició de soci / a, per haver estat donant, haver participat en alguna de les nostres campanyes, donar-se d’alta com a establiment col·laborador o suggerir-, ser o haver estat voluntari / a, o bé per haver sol·licitat informació sobre les nostres activitats, campanyes i iniciatives.

Dades personals que tractem

Tractem les següents dades per a les finalitats que s’expliquen més endavant:

Dades necessàries per a mantenir la relació amb socis / es, donants, voluntaris / es, col·laboradors i subscriptors de campanyes i butlletí, participants en esdeveniments i accions de CALDUCH ADVOCATS.

 • Nom
 • Cognoms
 • DNI
 • Adreça de correu electrònic
 • Número de telèfon

En els casos en què sigui necessari per la naturalesa de l’acció i/o relació amb socis/es, donants, voluntaris/es, col·laboradors i subscriptors de campanyes i butlletí, podem arribar a tractar altres dades que es facilitin voluntàriament:

 • Data de naixement
 • Sexe
 • Idioma de preferència
 • Direcció postal
 • Aportació econòmica
 • Dades bancàries
 • Professió
 • Informació per a l’exercici del voluntariat.

També, tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament es facilitin durant les futures relacions i interaccions mantingudes amb CALDUCH ADVOCATS, inclosos els aportats mitjançant una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la pròpia configuració de privacitat cadascú tingui, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, pel que recomanem llegir les mateixes per conèixer les polítiques de cada xarxa social o aplicació.

Finalitat del tractament de dades personals

En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, així com en qualsevol llei nacional que sigui aplicable, tractem les dades personals per a complir amb els nostres objectius fundacionals: fomentar un canvi local i global cap a una societat respectuosa amb el medi ambient , justa i solidària. Tractarem les dades dels nostres socis / es, donants, activistes i simpatitzants per a les següents finalitats:

 • Enviar informació sobre CALDUCH ADVOCATS via SMS, telèfon, correu postal, correu electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, llevat que l’interessat / a manifesti el contrari; i donar resposta a les peticions d’informació sol·licitades.
 • Promoure la col·laboració econòmica amb CALDUCH ADVOCATS així com altres tipus de participació activa (signar campanyes, etc)
 • Fomentar la col·laboració en CALDUCH ADVOCATS a través de la xarxa d’activistes.
 • Convidar actes o esdeveniments que organitzi CALDUCH ADVOCATS.

També tractarem dades per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les que s’hagin participat amb anterioritat.

L’interessat/a pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a info@calduchabogados.com o dirigint una sol·licitud a l’adreça postal de CALDUCH ADVOCATS.

El tractament de dades personals relacionat amb el manteniment de la relació amb CALDUCH ADVOCATS com a soci/a, donant, voluntari/a, col·laborador/a o subscriptor/a, està legitimat en resultar necessari per a complir les obligacions contractuals derivades d’aquesta relació.

El tractament de les seves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de CALDUCH ADVOCATS similars a les que s’hagi participat amb anterioritat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

El tractament de dades personals per a l’exercici de l’activista és necessari ja que ho estableix la normativa vigent sobre el voluntariat.

Legitimació

La base legítima per al tractament de les teves dades és l’execució d’un contracte amb CALDUCH ADVOCATS en relació amb l’alta que ens has demanat.

Així mateix, la base legal del tractament de les teves dades personals pot donar-se també pel consentiment exprés que atorguis per a cada finalitat en el moment de recollida de les dades personals que ens proporcions a través d’una possible alta presencial a la nostra seu o estands.

Dades personals i tercers

NO vendrem, llogarem o cedirem les seves dades personals, però aquests podran ser facilitats als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

 • Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què CALDUCH ADVOCATS està subjecta per la seva activitat.
 • Destinataris / es de peticions i campanyes: Quan es signa una petició o es participa amb dades en una acció, el destinatari / a de la campanya rep de CALDUCH ADVOCATS les dades imprescindibles per complir amb les obligacions derivades d’aquestes campanyes, que podran ser: nom, cognoms, DNI, codi postal i correu electrònic “. CALDUCH ADVOCATS informarà en cada campanya els destinataris / es de la mateixa.
 • Proveïdors que necessitin accedir a dades per a la prestació de serveis que CALDUCH ADVOCATS hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals CALDUCH ADVOCATS té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.
 • Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per a l’organització o coordinació de les campanyes, activitats i iniciatives en les que voluntàriament participis.
 • Per tramitar el pagament de les quotes d’afiliació (i.e. entitats bancàries i / o financeres propietàries dels mitjans de pagament utilitzats, passarel·les de pagament).

Si en el futur CALDUCH ADVOCATS realitzés altres cessions de dades personals s’informarà degudament.

Termini de conservació de dades personals

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb CALDUCH ADVOCATS, i fins i tot després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació, si no es diu el contrari. En aquest supòsit, es tractaran a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i / o contractuals. Conservarem informació personal el temps necessari o permès en atenció als fins per als quals s’hagi obtingut.

Dades persones de menors de 18 anys

No tractarem dades de menors d’edat sense prèvia autorització de pares o tutors. Solament amb el seu acord, podran participar en les nostres campanyes i activitats en la forma en què en cada cas s’indiqui.

Drets

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en CALDUCH ADVOCATS estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.

Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. CALDUCH ADVOCATS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si vols exercir qualsevol dels teus drets pots dirigir-te a nosaltres enviant una comunicació escrita a les nostres oficines a Raval Robuster 42 Bis, 43204 Reus.

La sol·licitud d’exercici de qualssevol dels teus drets ha d’anar acompanyada d’una còpia de document oficial que t’identifiqui (DNI o document acreditatiu).

Entorn segur

Aquesta pàgina està allotjada en un servidor segur. Tota la informació personal que ens envies a través dels diferents formularis és tractada per mitjà d’un estàndard de seguretat, Secure Sockets Layer (SSL), tecnologia que evita la intercepció d’aquesta informació per part de tercers.

Política de Cookies

El lloc web tierra.org, titularitat de CALDUCH ADVOCATS Espanya, utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència dels seus usuaris i usuàries.

Les cookies són arxius que utilitzen pràcticament totes les webs. En navegar per la nostra pàgina s’instal·len al navegador o dispositiu per assegurar que el web funciona correctament i emmagatzemar informació sobre la teva visita.

Les dades que ens proporcionen les galetes tracten a l’usuari de forma anònima i en cap cas emmagatzemen informació personal. El nostre lloc web recull dades com ara adreces IP, pàgines visitades i arxius descarregats, amb l’objecte de conèixer a nivell general els hàbits i preferències dels nostres usuaris. Aquesta informació no ens diu res sobre la teva identitat i s’utilitza únicament per millorar els continguts i l’experiència de navegació.

En tot moment podràs accedir a la configuració del teu navegador per modificar o desactivar les cookies, i seguiràs accedint als nostres continguts. Encara que és possible que la qualitat en el funcionament del web es vegi afectada sense l’ús de les cookies.

Enllaços a tercers

El nostre lloc web pot incloure enllaços externs a pàgines d’altres persones o entitats. En cap cas som responsables dels seus continguts i serveis, que estan fora del nostre control, ni dels danys, directes o indirectes, que puguin ser causats per l’ús d’aquests llocs.

Si tens qualsevol dubte o suggeriment pots posar-te en contacte amb nosaltres a info@calduchabogados.com.