Notícies

QUI PAGA LES DESPESES DE LA HIPOTECA?
Abogados en Reus

Quan es contracta una hipoteca amb un banc es generen una sèrie de despeses importants: cal pagar el notari per l’escriptura, els impostos sobre transmissions patrimonials, la gestoria, la comissió…