ADVOCAT CIVIL (DRET COMÚ I CATALÀ)

En Calduch Advocats, com Advocat Civil, entenem que el dret personal i familiar és dels més importants a nivell personal. Per aquest motiu, l’hi oferim la màxima qualitat en l’assistència jurídica que vostè pugui necessitar.

Que és el Dret Civil?
Advocat Civil

Advocat Civil – Calduch Abogados

És un conjunt de principis i normes jurídiques del Dret que regulen les relacions patrimonials o personals. Aquest dret s’aplica tant a persones físiques com jurídiques i públiques com privades.

Aquest Dret inclou principalment: el Dret de les persones, el dret de la família i el dret d’objectes o bens.

Com Advocat Civil, Calduch Advocats l’hi ofereix:
  • Disputes familiars (separacions, divorcis, tutela, unions estables de parella…).
  • Successions (testaments, herències…).
  • Serveis Jurídics per accidents de trànsit (reclamació d’indemnitzacions).
  • Immobiliària (propietat horitzontal, vicis de construcció, arrendament…).
  • Compliment e incompliment d’obligacions contractuals (accions jurídiques i extrajudicials). 
  • Dret reals en general (accions en matèria de servidors, registre de propietat, cancel·lació de gravamens). 
  • Serveis Jurídics respecte a reclamacions per culpa o negligència (danys a persones o coses). 
  • Advocat laboralista. Contractes a medida (negociació y redacció).