¿Acomiadarme per mentir sobre si vull tenir fills?

NO ES POT ACOMIADAR TREBALLADORES PER MENTIR SOBRE SI VOLEN TENIR FILLS

NO ES POT ACOMIADAR TREBALLADORES PER MENTIR SOBRE SI VOLEN TENIR FILLS

Les darreres dècades, el col·lectiu femení s’ha integrat raonablement en el mercat laboral, però encara es troben amb entrebancs. Un problema habitual és que les empreses volen saber, abans de contractar-les, si  pretén tenir fills. En cas de que la resposta sigui afirmativa, l’empresa les rebutja, ja que els permisos de maternitat redueixen el rendiment de la treballadora.

Algunes dones s’han trobat en la situació en que l’empresa els fa aquesta pregunta, i en cas que responguin que no planifiquin tenir fills, i més tard es quedin embarassades, les acomiada per actuar de mala fe.

Cal dir aquí que la mala fe és un concepte jurídic indeterminat, una mena de “calaix de sastre” on poden entrar moltes  conductes diferents. És discutible si la mala fe és suficient per justificar un acomiadament. En canvi les treballadors tenen un dret constitucional  a no informar sobre la seva religió, estat civil, orientació sexual, idees polítiques, o altres assumptes de la seva esfera personal (article 16 de la Constitució: Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias). Aquest dret els atribueix una facultat de resistir contra conductes contràries el seu dret. I en aquest cas resistir és mentir.

Per tant no seria causa d’acomiadament el dir una mentida a la pregunta “planeja tenir fills durant el contracte de treball”, ja que no hi ha cap dret a fer aquesta pregunta. Si no és lícita la pregunta, tampoc és obligatòria una resposta honesta. Això forma part de l’anomenat dret a la resistència (ius resistendi), ja que obligar una persona a informar sobre la seva esfera privada o familiar o comprometre’s (a la pràctica) a no tenir fills suposa una coacció que no té perquè tolerar.

En conjunt, tots els treballadors (i treballadores) han de recordar que un contracte o una decisió empresarial que perjudica els seus drets fonamentals és nul i sense efectes. I que davant d’un atemptat d’aquesta mena, poden comptar amb els serveis de CALDUCH ABOGADOS per la seva defensa.