ADVOCAT MERCANTIL I SOCIETARI

Entenem que el seu comerç o empresa és el seu sosteniment, i per aquest motiu, en Calduch Advocats , li oferim la millor assistència legal com Advocat Mercantil i Societari. Amb anys d’experiència i milers de casos favorables, deixi la cobertura legal del seu negoci en les nostres mans i tingui la seguretat que el defensarem com si fos el nostre .

Advocat Mercantil i Societari

Advocat Mercantil i Societari

Què és el Dret Mercantil i Societari ?

És la branca del Dret privat que regula el conjunt de normes referents a comerciants , empreses, negocis i societats en l’exercici de la seva professió. També es refereix als cats del comerç legalment qualificats com a tals i a les relacions jurídiques derivades de les relacions d’aquests.

Com Advocat Mercantil i Societari , en Calduch Advocats , li oferim :
  • Contractació mercantil en general.
  • Societats (constitució, fusions , escissions , dissolucions i manteniment de societats en general).
  • Serveis Jurídics per Franquícies.
  • Suspensions de pagaments i fallides.