ELS HIPOTECATS PODEN RECLAMAR ELS INTERESSOS DE LES CLÀUSULES SÒL.

ELS HIPOTECATS PODEN RECLAMAR ELS INTERESSOS DE LES CLÀUSULES SÒL.

Una sentència europea declara nul·les les clàusules sòl, que imposaven un interès lligat a l’Euribor.

En un article anterior (link) vam explicar com el Tribunal Suprem de 2013 espanyol va anul·lar les clàusules sòl per considerar que eren abusives i faltes de transparència. Les clàusules sòl, recordem-ho, són les condicions d’una hipoteca per el qual s’indica que els interessos no poden baixar per sota d’un tant per cent.

El cas clàssic és que es fixi el percentatje d’interès en el de l’indicador Euribor més un tant per cent. Per exemple Euribor més un dos o un tres per cent. Cosa que implica que encara que aquest indicador estigui al 0% (com ha estat la majoria dels anys de crísis) el banc es segueix beneficiant d’interessos.

La sentència del Tribunal Suprem permetia que els hipotecats reclamessin la devolució de tots els interessos abonats per clàusules sòl a partir de 9 de maig de 2013. I ara la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea permet que es reclamin els interessos des del moment en que s’han començat a pagar.

El Banc d’Espanya ha calculat que els bancs hauran de tornar als hipotecats uns 5.000 milions d’euros.

L’Oficina de Consumidors i Usuaris té a la seva pàgina web una calculadora que permet saber quina quantitat es pot reclamar per una hipoteca: http://www.ocu.org/dinero/hipotecas/calculadora/calcula-clausulas-suelo

Per tant ara s’obren dues oportunitats pels hipotecats: la primera és reclamar al banc que anul·li la clàusula sòl (per a que no s’apliqui més a partir d’ara); la segona que els hi retornin totes les quantitats que han pagat en concepte de clàusula sòl.

– Les trampes que cal evitar.

Alguns bancs estan oferint condicions abusives als seus clients intentant lliurar-se de demandes judiciales. Com ara reduir la clàusula sòl fer-los firmar un document on reconeixen que van ser informats adequadament de les condicions de la hipoteca. Això és una trampa, perquè si es reconeix que va haver-hi prou informació, no es pot demanar la nul·litat i el reemborsament de la clàusula sòl per falta de transparència.

També ofereixen una eliminació de la clàusula sòl per un període d’entre dos i vint anys. Però aquesta proposta clarament afavoreix el banc, que veu així reconeguts parcialment uns interessos que són nuls de ple dret.

Altres propostes que fan els bancs és canviar el diferencial variable dels interessos per un interès fixe o oferir altres productes a canvi de “renunciar” ells a la clàusula sòl.

– El que cal fer.

Aconsellem fermament no acceptar cap oferta dels bancs, sino reclamar-los directament a l’oficina la devolució dels interessos pagats i la nul·litat de la clàusula sòl. Ara bé, alguns bancs (com Banc Sabadell) ja han declarat que no pensen retornar ni un euro a menys que una sentència els obligui directament. Per això és necessari  presentar una demanda judicial si el banc es nega a anul·lar la clàusula sòl o retornar els diners abonats per uns interessos il·legals.

CALDUCH ABOGADOS ofereix els seus serveis jurídics i la seva experiència en aquestes operacions.