LES HIPOTEQUES MULTIDIVISA

Una hipoteca multidivisa es diferencia en que el pagament es fa una moneda estrangera (divisa). Això comporta que el valor del deute pugui variar segons les fluctuacions de la cotització. Això implica normalment que el prestatari pugui (o hagi) de pagar el préstec en una moneda diferent a la del seu salari.

El perill d’aquestes hipoteques és que una moneda estrangera pot pujar de valor respecte a l’euro, el qual pot causar que la quota creixi en la mateixa proporció.

Si bé pot semblar favorable pagar el deute en una moneda de valor inferior al del euro, moltes vegades els consumidors no coneixen les evolucions del mercat de divises, i la majoria de persones no saben interpretar aquestes dades. Per això moltes persones s’han vist atrapades en hipoteques d’aquesta mena, hi ha vist pujava no només la quota mensual, sinó també el total del préstec.

Els tribunals europeus, per sort, han considerat que aquests contractes eren, en molts casos, abusius. 

En primer lloc perquè en un contracte de préstec, un dels elements essencials és la quantitat total a retornar, que sempre ve definida en una determinada moneda. Per tant aquest és un punt essencial del contracte. I per tant el consumidor ha de poder saber la càrrega econòmica que li suposa acceptar el préstec, no es pot deixar aquest concepte en mans d’indicadors desconeguts per la majoria de persones.

Aquest factor d’incertesa és especialment greu, ja que com hem dit pot variar a l’alça no només la quota, sinó l’import en euros del capital pendent d’amortització. Ja que els canvis de moneda impliquen un recàlcul constant. Per tant amb el pas dels anys et pots trobar no només en que hagis de 

pagar més quota, sinó que deguis una quantitat major que la que devies quan vas acceptar el préstec… I per altra banda, encara que el préstec estigui en yens japonesos o en florins hongaresos, el deutor ha de fer els seus pagaments en euros. 

El tribunal europeu ha reconegut que un consumidor mitjà no està informat de que la variació de l’import de les quotes per la fluctuació del mercat de divises pot ser tant considerable que posi en perill la seva capacitat de pagar el prèstec. Per això s’exigeix sempre que el banc pugui demostrar que el va informar sobre les conseqüències que pot tenir aquest risc.  Així com del perill del recàlcul constant. En cas que el banc no pugui demostrar que va informar degudament, es pot aconseguir la nul·litat del contracte en base a la vulneració dels drets dels consumidors. 

Per demostrar aquesta informació no és suficient amb que el notari informi a la escriptura que ha examinat la oferta. El banc ha de poder demostrar que la va entregar al consumidor.

Demandant judicialment una hipoteca multidivisa, vostè pot aconseguir que es fixi el valor del prèstec en euros des del moment en que es va contractar. Amb el qual qualsevol canvi del valor d’una divisa no el perjudicarà.

Amb CALDUCH ABOGADOS vostè pot aconseguir guanyar una demanda d’aquesta mena.