CALDUCH ABOGADOS ATURA UN PROJECTE D’INCINERADORA I ACONSEGUEIX SALVAR L’ESPAI D’ESPÈCIES PROTEGIDES.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en dues sentències de desembre de 2017, ha aturat un projecte industrial que volia construir una planta d’incineració de biomassa al Pla d’Urgell. CALDUCH ABOGADOS ha participat en els dos processos defensant les plataformes veïnals preocupades pels riscos ambientals del projecte.

El Tribunal ha reconegut, en la primera sentència, que la construcció de la incineradora perjudicaria els espais d’hivernada d’aus protegides per les directives europees, que s’havia aprovat el projecte sense una declaració d’impacte, i que cap informe deia que es podia fer el projecte sense risc ambiental considerable.

En la segona sentència, el Tribunal ha tombat l’autorització de la segona part del projecte (una plantació d’arbres destinats a ser incinerats) per considerar que no complien les normes urbanístiques locals i per la falta d’un informe del Departament d’Agricultura que avalés la instal·lació.

Trobareu les dues sentencies aqui i aqui.

En conjunt, les dues resolucions judicials demostren l’experiència i la solvència de CALDUCH ABOGADOS en matèria de dret ambiental.

Enllaços a noticies:

https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/26958/justicia/anulla/projecte/planta/biomassa/nufri/al/pla/urgell

https://www.segre.com/noticies/comarques/2017/12/29/el_tsjc_anul_el_pla_la_planta_biomassa_nufri_despres_sis_anys_oposicio_veinal_36038_1091.html