QUERELLA CONTRA LAFARGE I LA GENERALITAT

EL MENYSPREU AL TRIBUNAL SUPREM MOTIVA UNA QUERELLA CONTRA LAFARGE I LA GENERALITAT

Els veïns de Montcada i Reixac es querellen contra la cimentera Lafarge i contra la Generalitat després d’ignorar aquesta les tres sentències del Tribunal Suprem. Farts d’aquest tracte privilegiat i irregular a la cimentera, han iniciat tal procediment judicial guiats per l’advocat de Reus Albert Calduch.

Després de la reforma del codi penal que permet imputar responsabilitats criminals a les persones jurídiques, L.O. 5/2010, de 23 de juny, l’actuació de les empreses han de sotmetre’s a un especial escrutini.

Referent a això l’última sentència del Tribunal Suprem sobre el conflicte de les instal·lacions de Lafarge a Montcada ja obria la porta a una responsabilitat penal per part dels *tramitadores de la Generalitat i a la pròpia empresa, pel presumpte tracte de favor a favor de la fabril.


Presumpte tracte de favor per part de la Generalitat

Els veïns de Montcada, afectats per l’activitat de l’empresa carregada d’externalitats en forma de pols, soroll i vibracions, han presentat, en el dia d’avui una querella en els jutjats de Barcelona i que defensarà l’advocat de Reus Albert Calduch, de la signatura Albert Calduch Advocats.


Pot desembocar en una sentència històrica

S’inicia un procés que pot desembocar en una sentència històrica que estableixi la responsabilitat dels tramitadors públics, els quals haurien de vetllar per l’interès general en lloc de l’interès empresarial de la segona cimentera del món.

La cimentera Lafarge es troba enmig d’una zona urbana densament poblada.

La notícia de la querella ja s’ha fet ressò als mitjans, tals com diaris (La Veu, Nació) o la mateixa TV3. Amb el desenvolupament dels esdeveniments anirem veient més notícies relacionades que anirem presentant en Albert Calduch Advocats, la Signatura d’Advocats de Reus amb àmplia experiència en Dret Ambiental.

DIVORCI I CUSTÒDIA COMPARTIDA

divorcio y custodia compartida

La custòdia compartida es consolida a Espanya.

Actualment la xifra se situa en el 43,1% dels processos judicials, una tendència que s’incrementa en gairebé tres punts percentuals respecte a les dades de l’exercici anterior.

La publicació de les dades estadístiques mostra la tendència a la consolidació de la custòdia compartida com a manera d’articular el règim de guàrdia dels menors en els processos de separació i divorci a Espanya.

Aquest règim recull l’opinió dels professionals que la valoren com la més beneficiosa per als menors d’edat, si bé aquest fet cal matisar-lo amb la possibilitat que tenen els fills d’influir en la decisió judicial per mitjà de la tècnica de l’exploració.

Aquest canvi va ser possible per la decisió del Tribunal Suprem en 2013, STS 2246/2013, de 29 d’abril de 2013, que va propugnar que el model de la custòdia compartida havia de ser el normal i només havia d’optar-se per altres guardes quan hi hagués justa causa que justifiqués l’excepcionalitat, bàsicament a causa de la situació personal del pare o de la mare.

El menor i els seus drets

Sobre les pretensions dels progenitors s’alça l’interès superior del menor, tal com recull el codi civil, i per això és important que, a partir dels dotze anys, el menor sigui escoltat i pugui manifestar les seves preferències i compatibilitats. Cal tenir en compte que ningú millor que el menor per a explicar la situació familiar, qüestió que a mesura que aquest s’acosta a la majoria d’edat acaba sent més rellevant.

La guàrdia i custòdia compartida pot sol·licitar-se en qualsevol moment del procés o fins i tot una vegada iniciat aquest o en la mateixa vista de divorci, si aquesta es realitza per la via contenciosa. En cas de dissolució matrimonial de comú acord pot fins i tot alterar-se el conveni regulador i optar per aquest model, encara que això suposi una transformació de les actuacions de divorci consensuat a un sense acord.

Què és la custòdia compartida?

La custòdia compartida en els divorcis no és una repartició exacta del temps d’estada del menor amb els seus pares ni implica que ningú hagi de pagar pensió d’aliments. La pensió ve determinada pel desequilibri econòmic entre les parts i haurà d’estudiar-se cas per cas.

La llei 16/2022 de 5 de setembre va modificar el art.92 del Codi civil en el sentit de precisar que no procedirà la guàrdia i custòdia compartida en cas de denúncia contra qualsevol dels pares, pels supòsits que allí es recullen, inclosa la violència domèstica, o els maltractaments a animals o l’amenaça de causar-los.

Aquesta reforma està recorreguda en el tribunal constitucional perquè podria vulnerar la presumpció d’innocència perquè tots els supòsits es basen en la mera denúncia i no en la condemna per sentència ferma.

El règim de dissolució del vincle matrimonial, o la parella de fet , amb l’existència de fills menors d’edat depèn de cada cas i val la pena informar-se amb caràcter previ de la situació personal de cadascun per a veure si té cabuda o no.

En Calduch Advocats podem explicar-li exactament quina és la seva situació en llaures a triar el millor camí per als seus interessos.

ESPECULACIÓ VERDA EN ELS MACROPARCS EÒLICS I FOTOVOLTAICS.

Entrevista radiofònica a Albert Calduch, advocat a Reus, sobre l’especulació verda.

«Si mates a una àguila, és un delicte mediambiental. Si ho fa un molí, és el progrés».

Albert Calduch

Amb aquesta frase arrenca l’article que resumeix l’entrevista radiofònica a l’advocat de Reus Albert Calduch, del despatx Albert Calduch Advocats, i especialista en dret mediambiental. Durant aquesta, realitzada per al programa de Federico Jiménez Losantos, en esRadio, A. Calduch va exposar com els grans macroparcs eòlics i fotovoltaics afecten greument la flora i fauna del lloc, però també repercuteixen sobre la salut dels habitants de les poblacions pròximes.

«Hi ha recursos i es pot guanyar només amb què una persona faci oposició jurídica a aquesta xacra».

Albert Calduch

Existeixen molts problemes generats per l’especulació verda en aquests macroparcs i, des d’Albert Calduch Advocats, despatx que posseeix una dilatada experiència en litigis de dret mediambiental, els oferim tota l’ajuda legal per a combatre’ls.

Per a escoltar l’entrevista pot donar-li al play:

Entrevista radiofònica a Albert Calduch en esRAdio.