CALDUCH ABOGADOS ACONSEGUEIX TANCAR UNA DE LES CIMENTERES MÉS CONTAMINANTS DE CATALUNYA

Calduch Advocats, Advocats a Reus

O si lo prefieren he venido hasta aquí para ambientarme. Me gusta respirar el aire que respiran mis clientes. 

—El aire de Montcada está contaminado por el polvo de cemento de la Asland. 

—Cuando yo veraneaba por aquí ya estaba todo lleno de polvo.

La Rosa de Alejandría, de Manuel Vázquez Montalban

El gran novel·lista Vázquez Montalban exposava d’aquesta manera el que, pels veïns de Montcada i Reixac era una trista realitat. Tenien i tenen a 100 metres de les seves cases una fàbrica de ciment que funciona dia i nit, sense parar, des de fa més de cent anys. Abans la factoria es deia Asland, després es va dir Lafarge Asland i finalment Lafarge Holcim. Però la situació no canviava.

Una cimentera emetent pols, soroll i contaminació a tant poca distància d’una zona densament habitada pot recordar la Revolució Industrial, quan els obrers es llevaven amb el toc de sirena de la fàbrica per anar a treballar. Però a Montcada això no era el passat, sinó el present.

La contaminació de Lafarge no només era un problema local. Està comprovat que aquesta empresa era una de les principals fonts d’emissió de carboni de Catalunya. 

El 2008 la Generalitat va concedir autorització ambiental a Lafarge, permetent-la adaptar-se a l’ordenament jurídic vigent. Els veïns del Barri montcadenc de Can Reixac, volent preservar la seva salut i medi ambient, van presentar una demanda, representats per CALDUCH ABOGADOS. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de 2014 va fallar a favor dels veïns. Declarant que l’autorització era contrària a la llei. Dos anys després el Tribunal Suprem va ratificar aquesta decisió.

La Generalitat no va admetre el seu error i, poc després va concedir una nova autorització, que era una còpia idèntica de la tombada pel Tribunal Suprem (malgrat que Lafarge no havia demanat nova autorització). Als veïns i l’Ajuntament van tornar a recórrer als tribunals. Així en 2020 es va aconseguir sentència favorable. Sentència en la que el jutge, sorprès per la conducta de la Generalitat, considera que l’autorització de Lafarge no només és contrària a dret, sinó que ho és fins al punt que mereix la nul·litat absoluta. Un qualificatiu que només es reserva pels casos més greus.

La Generalitat i l’empresa van tornar a apel·lar al Tribunal Suprem. Però una interlocutòria de 8 d’abril de 2021 els ha rebutjat. Es confirma per tant que l’autorització ambiental de LAFARGE CEMENTOS és contrària a la llei, i per tant nul·la i sense efectes.  

Aquesta resolució, doncs, finalitza el cas definitivament. Ara LAFARGE HOLCIM no pot seguir funcionant legalment la seva cimentera.

Per representar-nos el que han passat les veïnes i veïns de Can Sant Joan cal que ens imaginem el que han patit des de fa un segle. Patir durant la nit el soroll continu de la fàbrica. Llevar-se molts dies amb una capa de pols de ciment cobrint les façanes dels edificis, els carrers i els vehicles. Veure els núvols de partícules brollant de la fàbrica i acostant-se a les seves cases. Ara això s’ha acabat.

CALDUCH ABOGADOS ha fet possible aquesta victòria gràcies als seus coneixements jurídics i a la tenacitat de l’Agrupació de Veïns del Barri de Can Sant Joan, amb la col·laboració de l’actual govern municipal de Montcada.

Si vostè pateix una situació similar a la que hem descrit, li demanem que es posi en contacte amb el nostre despatx. CALDUCH ABOGADOS té advocats amb coneixements i experiència en tractar amb empreses contaminants.

CASOS EN QUE LES ASSEGURANCES HAN D’INDEMNITZAT UN NEGOCI PER LES PÈRDUES CAUSADES PEL COVID 19

Calduch Abogados

La pandèmia del Covid 19 i les restriccions als horaris dels locals comercials han causat moltes pèrdues als negocis. Aquests es troben ara amb una davallada d’ingressos que pot posar en perill la seva supervivència. 

Davant d’aquesta situació tant excepcional, el que no saben totes les empreses es que poden demanar que els cobreixi part de les pèrdues la seva companyia d’assegurances.

Això és així perquè algunes pòlisses recullen clàusules anomenades de “delimitació del risc cobert”, que contempla el pagament d’una indemnització per la pèrdua de beneficis com a conseqüència de la paralització de l’activitat mercantil.

En una sentència molt recent de l’Audiència Provincial de Girona, la propietària d’un restaurant va reclamar a la seva asseguradora el pagament d’aquesta clàusula pel fet d’haver tingut el seu local clausurat durant més de 30 dies per causa de les mesures contra la pandèmia. L’asseguradora es va oposar pretenent que la pòlissa no cobria situacions en les que no hi ha activitat per culpa d’una resolució del Govern. També s’al·lega que la pòlissa no cobria situacions extraordinàries com pot ser una pandèmia.

La sentència considera que, si l’asseguradora considerava les situacions de pandèmia o resolució governativa no estaven incloses a la pòlissa, aleshores hauria calgut que expressament s’afegís aquesta limitació al contracte i que l’assegurat firmés aquesta clàusula condicionant. El contingut natural del contracte establia una indemnització per “pèrdua de beneficis/paralització de l’activitat”. I el que és realment vinculant és que s’ha produït aquesta paralització de l’activitat, no la causa de l’aturada.

La sentència considera doncs que, en aquest cas, les expectatives legítimes de l’assegurat és que la pòlissa cobreixi el temps de tancament per estat d’alarma. I per tant té dret a ser indemnitzat per la seva asseguradora. 

Aquesta sentència obre una possibilitat a que moltes empreses i activitats aconsegueixen alguna compensació pel llarg temps de tancament i totes les limitacions a l’activitat que ha causat la pandèmia. Recomanem a tothom que pateixi aquesta situació que repassi la seva assegurança, i consulti amb CALDUCH ABOGADOS la millor forma de reclamar aquesta indemnització.

QUÈ FER SI LA PANDÈMIA IMPEDEIX PAGAR EL LLOGUER D’UN LOCAL DE NEGOCI

La situació actual de pandèmia ha deixat molts negocis en una situació desesperada. Les mesures de control imposades pel Govern han reduït l’activitat comercial a uns mínims que posen en perill la supervivència de moltes empreses, que han de seguir afrontant el pagament de les despeses habituals. De les quals la més important acostuma a ser el lloguer del local.

La majoria de la gent pensa que un lloguer és una quantitat inamovible (o que, en el pitjor cas, només augmenta amb el pas del temps) que, o bé pots assumir, o bé acabes perdent l’arrendament. Això però no sempre és així, perquè la llei té mecanismes legals per permetre adaptar els contractes a situacions excepcionals com les que ara vivim. És el que algunes sentències del Tribunal Suprem han definit com a principi de supervivència del negoci. És preferible que hi hagi una reducció del lloguer temporal a que es trenqui el contracte entre les parts.

Així, quan ens trobem davant d’unes circumstàncies que fan impossible el pagament del lloguer, la jurisprudència ha considerat que no hi ha motius per resoldre el contracte. És a dir, el llogater es pot alliberar de l’obligació a través de declarar-se insolvent. STS de 19 de mayo de 2015 dice: “por aplicación del principio “genus nunquam perit”… el deudor pecuniario viene obligado a cumplir la prestación principal, sin que sus sobrevenidas adversidades económicas le liberen de ello”.

Per tant la llei permet la possibilitat de que es redueixi o s’ajorni el pagament del lloguer davant les circumstàncies excepcionals de la pandèmia. És el que en dret s’anomena la clàusula rebus sic stantibus (“estant igual les coses” en llatí). Que en principi era d’aplicació excepcional, però que ja es va aplicar davant la greu crisi econòmica de 2012. 

Per a que es pugui aplicar aquesta clàusula cal que es demostri que existeix una relació entre la pandèmia (o les seves mesures) i la dificultat per pagar el lloguer.  És a dir, cal demostrar un descens dels ingressos per culpa de la situació i que la empresa o el negoci es ressenteix de les circumstàncies excepcionals. No cal demostrar una completa impossibilitat per pagar (és a dir, una fallida o insolvència) sinó només un gran augment del cost de complir el contracte. Com pot ser la pèrdua de meitat d’ingressos (art. 1575 CC), si bé això només és un valor indicatiu. Algunes sentències han acceptat l’existència de pèrdues o la desaparició de beneficis (STS 333/2014).

L’aplicació del rebus sic stantibus a un contracte de lloguer ha de comportar reduir o aplaçar el lloguer fins al moment en que acabi l’estat d’alarma, sense que es pugui imposar interessos per aquesta situació. Això sí, la diferència s’haurà d’abonar posteriorment.

COM REACCIONAR DAVANT D’UNA DEMANDA PER IMPAGAMENT DE LLOGUER.

La majoria de contractes de lloguer preveuen que un incompliment de lloguer faculta al propietari per resoldre el contracte. Pot semblar aleshores que tot el que hem exposat es queda en la teoria del dret, ja que no es pot demanar un aplaçament o reducció del lloguer quan l’arrendament ja s’ha extingit. 

Això no és així, ja que la llei també preveu mecanismes per a que el llogater reaccioni. Si no podem pagar el lloguer, cal que es presenti immediatament una demanda de mesures cautelars inaudita parte. És a dir, cal demanar al jutge que actui amb la major urgència, sense consultar el propietari, ja que no podem esperar 

En aquesta demanda cal:

  • Demostrar la situació de l’empresa.
  • Demostrar que la causa és la situació excepcional de pandèmia.
  • Demanar una reducció o ajornament del lloguer i la participació en les despeses (una altra opció és fer el lloguer proporcional als ingressos del llogater). O bé un període de carència (durant el qual no cal pagar).
  • Demanar que es prohibeixi al propietari resoldre el lloguer i executar les garanties firmades pel llogater.

Pot semblar que presentar una acció d’aquesta mena és exagerat, perquè és possible arribar a acords amb l’arrendador. Depèn de cada cas, però cal tenir present que una demanda de desnonament pot ser molt ràpida.

En conjunt, la situació de la pandèmia ha estat molt dura per molts negocis, però cal recordar que la llei preveu mecanismes per superar aquesta situació. Si està en un cas com els que hem dit, no es resigni a perdre el seu local i contacti amb CALDUCH ABOGADOS.