ELS FUNCIONARIS DE LES UNIVERSITATS CATALANES PODEN RECLAMAR EL PAGAMENT DEL PREMI DE JUBILACIÓ

La crisis de 2012 va provocar que l’Administració pública fes moltes retallades de serveis. Un dels sectors més perjudicats ha estat els dels funcionaris públics, que es van veure privats, per exemple, de parts del salari i de pagues extraordinàries. 

Les universitats catalanes van practicar moltes polítiques d’aquesta mena que, justificades o, van perjudicar als seus funcionaris.

Una de les retallades més lesives va ser la del premi de jubilació i el premi de jubilació anticipada. Aquesta bonificació era un pagament que es feia al moment de jubilar-se i que equivalia a tres mensualitats de salari per deu anys de servei, i una mensualitat extra per cada cinc anys de servei addicionals o fracció. Així per exemple per 22 anys de servei, serien 3 mensualitats pels primers 10 anys, una per cada quinquenni i una més pels dos anys sobrants.

A més a més els funcionaris també rebien, si es jubilaven anticipadament, un premi consistent en 12000 euros si es jubilaven als 60, 7.500 euros als 61; 6.000 als 62; 4.000 als 63; i 3.000 als 64.

Cal dir que aquest premi de jubilació estava i està reconegut també al personal laboral de les universitats pel seu conveni col·lectiu, i a partir d’aquí es va aplicar als funcionaris.

El 2012, però, la llei 5/12 de 20 de març va suspendre aparentment aquests premis de jubilació i qualsevol bonificació basada en l’antiguitat del treballador.

Aquesta situació l’han portada als tribunals molts funcionaris afectats, i finalment una sèrie de sentències han reconegut que el premi de jubilació no estava afectat per la llei de 2012. Això perquè, encara que s’anomenin premis, en realitat són millores de jubilació. De la mateixa manera el premi de jubilació anticipada no es veu afectat per la retallada, ja que no es calcula en base als anys de servei, sinó en base a l’edat del treballador.  

Actualment les universitats catalanes estan pagant de manera retroactiva aquests premis de jubilació. Però només en aquells casos en que els funcionaris i funcionàries presenten una reclamació davant l’Administració.

Una sentència molt recent del Jutjat Contenciós-Administratiu de Tarragona ha reconegut aquest dret també als funcionaris de la Universitat Rovira i Virgili. 

Aquestes sentències avalen el camí seguit per CALDUCH ABOGADOS, que està reclamant aquests premis de jubilació a les universitats catalanes.

Si vostè es funcionari o personal laboral d’alguna universitat catalana, i en el moment de jubilar-se no va rebre el premi de jubilació o el premi de jubilació anticipada, més els interessos deguts.

  • I si vostè es va jubilar fa anys?

En aquest cas, cal tenir en compte que els premis de jubilació mai van ser derogats per llei. L’únic que van dir aquestes lleis és que es suspenia el premi de jubilació fins que fos possible el pagament. De fet, per la nostra experiència, les universitats acostumen a respondre que els premis estan suspesos. Una suspensió implica que el termini no corre fins que s’aixequi. Ara bé, si la suspensió no era legal, el que no pot ser és que l’Administració es beneficiï d’una suspensió que ha aplicat il·legalment. 

Per tant recomanem a tothom en aquesta situació que es posi en contacte amb nosaltres per reclamar els seus drets.