EM PODEN ACOMIADAR ESTANT DE BAIXA PER ACCIDENT LABORAL?

Un accident laboral es defineix legalment com “toda lesión corporal que el
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute
por cuenta ajena” (article 156 de la llei general de la seguretat social). El
primer que cal tenir clar és que no és necessari que hi hagi una
negligencia o culpa de l’empresa per a que una lesió es consideri accident
laboral. Un treballador sempre pateix un risc en moltes feines. Sobretot si
en la labor intervenen eines esmolades, maquinària o productes químics.

També s’inclouen en la categoria d’accidents laborals els que pateix un
treballador anant o venint al lloc de treball.

Un treballador lesionat entra en situació d’incapacitat temporal. Però no
sempre els empresaris esperen que un treballador torni d’una baixa llarga
i els acomiaden per diferents motius. En aquesta situació cal tenir clar que
la justícia sempre considera que un acomiadament per motiu de malaltia
és discriminatori. Ja que s’està perjudicant el treballador en considerar-lo
menys apte per motiu de la seva salut.

És molt important tenir en compte que, davant d’un possible
acomiadament discriminatori, és l’empresari qui està obligat a demostrar
que la seva actuació està justificada. Hi ha per tant el que s’anomena
inversió de la càrrega de prova: és ell qui ha de demostrar que actuava
per motius objectius. Si no pot fer-ho, la justícia falla a favor del
treballador.

Citem un exemple: un treballador es lesiona el primer dia de contracte de
pràctiques i entra en situació de baixa. L’empresari l’acomiada
considerant que hi ha una causa de manca d’aptitud per la feina. En
aquest cas el tribunal suprem considera que al primer dia de pràctiques
no es pot comprovar si falta l’aptitud o els coneixements, i va considerar
l’acomiadament nul (sentència del Tribunal Suprem de 12 de juliol de
2012).

En aquests casos, recomanem que un treballador en aquesta situació
presenti demanda per acomiadament nul. Es considera nul (és a dir,
sense cap efecte) qualsevol acte que sigui contrari a dret o lesioni els
drets fonamentals, incloent els drets fonamentals. En aquests casos la llei
ens dona dret a reclamar tots els salaris entre l’acomiadament i la
sentència favorable i a recuperar el nostre lloc de treball.

És molt important, per tant, que tota persona que es lesioni al lloc de
treball faci constar sempre a l’informe mèdic que ha patit el dany estant a
la feina. I si se l’acomiada estant de baixa, no ha de tenir por de recórrer
judicialment aquesta situació injusta. Encara que l’empresa raoni
l’acomiadament pels motius més diversos, si no els pot demostrar (i
moltes vegades no pot, i al·lega el que sembli més creïble, sigui o no
veritat), el treballador tindrà la llei al seu favor.

Per tant des de CALDUCH ABOGADOS, amb la nostra experiència de
juristes laboralistes, l’animem a posar-se en contacte amb nosaltres i
reclamar els seus drets.