UNA SENTÈNCIA OBLIGA A TORNAR A UN HIPOTECAT ELS INTERESSOS DE LES CLÀUSULES SÒL I LES DESPESES DE NOTARI

Una sentència del Jutjat de Primera Instancia núm. 6 de Granollers ha fallat a favor d’una clienta gravada per una hipoteca del Catalunya Banc firmada el 2010. I ha condemnat al banc a tornar-li tots els interessos en concepte de clàusules sòl (que en el seu cas establien un mínim d’interessos del 3,5%).

 

Fins aquí el jutge ha seguit la línia marcada per la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europa de 21 de desembre de 2016. Però la novetat ha estat que a més a més ha condemnat al banc a tornar totes les despeses de notari, registre de la propietat i impostos d’actes jurídics documentats.

 

La sentència ha considerat que el banc era la part més interessada en escripturar la hipoteca i inscriure-la en el Registre de la Propietat. De manera que les despeses s’haurien d’haver repartit de manera més equitativa. I per tant ha considerat abusiu que les hagués de pagar l’hipotecat. I el mateix ha dit amb els impostos.

 

Aquesta sentència encara pot ser recorreguda pel banc en 20 dies, però en tot cas remarca l’actual degoteig de sentències de tot l’Estat que reconeixen que moltes hipoteques s’han pactat de manera abusiva. I no només per les clàusules sòl, sinó per altres condicions com ara l’haver de pagar escriptures i impostos.

 

 

  • Altres sentències ja han condemnat als bancs a tornar aquestes despeses.

 

Hem de dir també que no és una sentència aïllada ni una sentència pionera (encara que té un mèrit indubtable). Així per exemple una sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 11 d’Oviedo de 9 de desembre de 2016 va considerar que una clàusula d’una hipoteca que obligava al client a abonar les costes de registre de la propietat, notaria i gestoria relacionada amb impostos que havia d’haver abonat el banc.

 

Ara és el moment de que les persones perjudicades per clàusules sòl reclamin la nul·litat i la devolució d’aquestes quantitats.