VOL MILLORAR LA SEVA JUBILACIÓ? ARA POT DEMANAR EL COMPLEMENT DE MATERNITAT PER PARES I MARES.

El complement de maternitat és una millora de la pensió de jubilació que vol reconèixer l’aportació demogràfica dels progenitors. És a dir, l’esforç que els va suposar al seu moment educar i criar els seus fills.

Fins a maig de 2022 aquest complement es reconeixia exclusivament a les mares (28 euros per fill cada mes, amb un màxim de quatre). No obstant això una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 2019 ha reconegut també als pares el dret a cobrar aquest complement des del moment en què es produeix la jubilació, de manera retroactiva (i de fet també s’abonen els tres mesos anteriors). Considerant discriminatori que s’apliqués només a les mares i no als pares. I ara el Tribunal Suprem espanyol, reconeixent que era molt difícil pels pares demanar i aconseguir el complement abans de la sentència europea (fet que justifica que s’endarrereixi la sol·licitud del complement), ha considerat que tenen dret a percebre la prestació des del moment en que se’ls reconeix la jubilació (o des de gener de 2016, moment en que es va establir aquest complement).

Aquest complement només el pot percebre un dels dos progenitors. I cal complir els requisits que demana l’article 60 de la Llei General de la Seguretat Social.

Diversos diaris han informat que comunitats com ara Galícia s’estan tramitant les demandes d’aquest complement amb una gran rapidesa, tot i el gran nombre de persones que l’han reclamat. Hi ha a més a més una queixa davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea demanant que la Seguretat Social accepti aquestes sol·licituds.

És una oportunitat perquè molts jubilats i jubilades millorin la seva pensió. Per això recomanem a qualsevol persona que se’n pugui beneficiar que consulti a CALDUCH ABOGADOS com aconseguir el reconeixement d’aquest dret.